Aktualności

Opublikowano: niedziela, 25, luty 2018
Kinga J.

 

 

Przedszkolna strona internetowa zmieniała swój adres.
Nowy adres to:

http://pm8bedzin.edupage.org/

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej wirtualnej przestrzeni przedszkolnej, w której będziemy zamieszczać zarówno ogłoszenia
jak również informacje o naszej kolorowej codzienności :)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,s.1) informujemy, iż:

       I.          Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Ignacego Krasickiego16, 42-500 Będzin.

     II.          Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)   pisemnie na adres siedziby Administratora.

    III.          Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

1.    Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedszkole Miejskie nr 8 obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.    Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3.    Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu i zakresie.

   IV.          Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

     V.          Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Przedszkole Miejskie nr 8przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

   VI.          Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)       dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,

2)       sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3)       usunięcia danych osobowych,

4)       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)       przenoszenia danych osobowych,

6)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  VII.          Prawo do cofnięcia zgody.

                   1.    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo

                    nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

                   2.    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.

VIII.          Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    IX.          Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)     ustawowym,

2)     umownym,

                3)     warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.    W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.    W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

     X.          Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

files/userA/D20181000L.pdf

WRZESIEŃ WITA NAS...

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020

 

KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!

Szybko minęły wakacje – były słoneczne, wesołe
i beztroskie…ale …na pewno troszkę tęskniliście za naszym przedszkolem – a my tęskniliśmy za Wami ...
wracajcie więc do nas szybciutko – czekają wasze sale, koledzy, pyszne obiadki i zabawki w ogrodzie!

W nowym roku szkolnym życzymy Wam radości z odkrywania świata, wesołych zabaw, zdrówka
i wielu kolegów :)

Rodziców dzieci, które do przedszkola we wrześniu przyjdą po raz pierwszy informujemy, że dziecko powinno być przyprowadzone do godziny 8.45. Powinno mieć ze sobą obuwie zmienne na gumowej antypoślizowej podeszwie
i ubranko zmienne na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

 

ZAPROSZENIE

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Będzinie wraz z gronem pedagogicznym, zaprasza Rodziców na

zebranie inaugurujące rok szkolny 2019/2020, które odbędzie się w dniu  04.09.2019 o godzinie 17.00.

                                                                                                        Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomatologowie z dentobusu - moblinego gabinetu stomatologicznego - odwiedzili już pierwszych małych pacjentów 16 września br. Panie stomatolog uczyły przedszkolaków zdrowych nawyków  i dbania o higienę jamy ustnej.

Dentobus to w pełni wyposażony gabinet stomatologiczny, w którym najmłodsi mogli sprawdzić stan swojego uzębienia. Dentobus jest wyposażony w niezbędny sprzęt.

               
Celem mobilnego gabinetu stomatologicznego jest dotarcie do jak największej liczby młodych ludzi. Stomatolodzy w dentobusie sprawdzali stan uzębienia naszych dzieci, jak również edukowali najmłodszych, jak dbać o higienę i co zrobić, aby nie mieć próchnicy, na którą – według danych Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej – choruje 57% trzylatków, 80% pięciolatków i 90% siedmiolatków.

                                              

                                         

 Dziś jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

           To święto ma krótką historię, bo Sejm uchwalił je stosunkowo niedawno - 13 września 2013 roku.
Po co? Ma podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne(!) wychowanie przedszkolne, a także integrować przedszkola
z różnych regionów kraju oraz środowiska, osoby, instytucje, które mają wpływ na wizerunek i jakość ich funkcjonowania.Przy okazji dostarcza dzieciom okazję
do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.Co roku w całej Polsce przedszkolaki świętują swój dzień.
         Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ma swój hymn, który zna większość podopiecznych przedszkoli w Polsce. 20 września to wspaniały dzień dla każdego wychowanka przedszkola.
      Inicjatorami powstania Dnia Przedszkolaka byli dyrektorzy łódzkich przedszkoli i to im zawdzięczamy ten wyjątkowy dzień dla przedszkolaków.
19 września Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak wystosował specjalny list do wszystkich polskich przedszkolaków.

files/userA/rzecznik_praw_dziecka_-_list_z_okazji_ogolnopolskiego_dnia_przedszkolaka_-_2018-09-19.pdf

Tak się bawiliśmy...

                 
  

"Sztafeta 660 przedszkolaków na 660 -lecie Będzina"                                     

       

     

NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM  PROJEKCIE EDUKACYJNYM
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

Założenia głównego projektu to 6 zadań wyznaczonych do zrealizowania przez Małego Misia:

a) Mały Miś – czytające Przedszkolaki

b) Mały Miś uczy samodzielności

c) 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!  

d) Kulinarne warsztaty z Małym Misiem

e) Kuferek Kreatywności Małego Misia

f) Misiowe aktywności sportowe

         

Przyszła do nas złocista Pani Jesień ...

 25 września w naszym przedszkolu zawitała kolorowa i złocista PANI JESIEŃ! Przyszła z wielkim koszem niespodzianek,

w którym przyniosła wiele darów - kasztany, żołędzie, różnokolorowe liście, orzechy, szyszki i wiele innych oraz zaprosiła nas

do wspólnej zabawy.

               

 

          Kiedy nastaje ta pora roku liście na drzewach są bardzo kolorowe. Gdy zawieje mocniej wiatr, spadają z drzew,

radośniewirując.Często pada deszcz, więc dzieci zamiast bawić się na podwórku siedzą w domu lub przedszkolu                 

i rozmawiają z bliskimi osobami, kolegami i koleżankami. . .

Pani Jesień razem z nami bawiła się, tańczyła, śpiewała piosenki.

 Spotkanie z Teatrem "BLASZANY BĘBENEK"

Jest to wesoła i wciągająca historia dwójki krasnali, którzy na polecenie króla wyruszają do lasu, aby odnaleźć roślinę potrzebną do sporządzenia mikstury, która pomoże
w wypędzeniu dokuczliwych nietoperzy z zamku. Okazuję się, że czekają ich tam zabawne, czasem niebezpieczne oraz pouczające przygody, a z pomocą dzieci, które uwalniają krasnala z pajęczej sieci udaje im się szczęśliwie zakończyć swoją podróż. Spektakl przybliża widzom czym jest prawdziwa przyjaźń oraz dlaczego należy słuchać starszych od siebie osób i nie ufać nieznajomym.

                

"Skarb to nie tylko złoto"

,,Idzie jesień poprzez świat''

       

Płyną chmurki, płyną mgiełki,deszcz rozsypał swe perełki..... zajęcia rytmiczne

          

                     

        

       

      

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością.

Gdy za oknem pada deszcz z harcerzami bardzo fajnie jest !

4 października w naszym przedszkolu odbyło sie spotkanie Harcerzy z chętnymi przedszkolakami, które chcą wstąpić do Gromady

Zuchowej. Gromadę będą tworzyć dzieci 5- 6-letnie, które będą uczestniczyć w zbiórkach, na których poprzez zabawę poznają

otaczający świat, będą doskonalić pożyteczne umiejętności, a także uczyć się szacunku do ludzi i ojczyzny.   W trakcie spotkania 

z harcerzami dzieci mogły  zobaczyć strój harcerski i poznać niektóre zwyczaje oraz  symbole harcerskie. Harcerze opowiedziały

dzieciom jak spędzają  czas, czym się zajmują uczęszczając do Związku Harcerstwa Polskiego.Następnie przeprowadziły bardzo

ciekawe zajęcia z dziećmi podczas, którego dzieci brały udziałn w zabawach ruchowych, uczyły się pląsów i wspólnie śpiewaliśmy piosenki harcerskie.

     

  PLĄS "Owca"   

Taka mała Miczitanka 

       

  

  Poznaliśmy wiele ciekawostek na temat ,,Zuchów” czyli najmłodszej grupy dzieci uczęszczającej do ZHP i szukaliśmy odpowiedz

i na pytanie; co to znaczy być harcerzem?

Wszyscy świetnie się bawiliśmy a harcerzom  dziękujemy za tak miło spędzony czas z dziećmi.

CZUWAJ!!

Bawimy się ruchem i rytmem :)

"Albo mi zagrajcie, albo mi zanućcie, albo moje nożki tańcować nauczcie..."

- tańczymy przy podhalańskiej piosence ludowej

  

  

Gdy muzyka gra wesoło,
wszystkie dzieci tańczą wkoło...

“WyRaźni na drodze”

We wrześniu dzieci z grupy I brały udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pod hasłem “WyRaźni na drodze” realizowanej we współpracy z Disney Junior i Fundacją Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Marsz Zebry. Celem akcji było utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach edukacyjnych,których celem było utrwalenie wiedzy na temat podstawowych zasad poruszania się po drogach publicznych,praktyczna nauka zachowań związanych z poruszaniem się chodnikami i wzdłuż jezdni, a także przechodzenia przez ulicę w miejscach oznakowanych.
       Przedszkolaki zdobyły również wiedzę w zakresie prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych
w celu poprawy widoczności na drodze. Dzieci poprzez zabawę kształtowały postawy związane z widocznością na drodze. W ramach zajęć dzieci m.in. wykonywały sygnalizację świetlną, wcielały się w policjantów, grały w gry, wybrały się na spacer na skrzyżowanie, dzięki czemu utrwaliły zasady z wiązane z przechodzeniem przez jezdnię, gdy są światła oraz gdy świateł nie ma. Dzieci otrzymały również książeczki i odblaski, a rodzice broszury informacyjne.

         
        

Wycieczka do Urzędu Stanu Cywilnego

         Grupa I i II odbyła wycieczkę do Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie w ramach progrmu proorientacji zawodowej, którego celem jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu, kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowana dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń.
        O umówionej godzinie stawiliśmy się w urzędzie, gdzie powitała nas Pani Katarzyna Piekoszewska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie, zapraszając do sali ślubów.
       Wizytę rozpoczęliśmy od zwiedzenia sali ślubów. Dzieci były zauroczone wystrojem i pięknie rzeźbionymi meblami znajdującymi się w tym pomieszczeniu. Potem Panie w bardzo przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniły dzieciom jaką rolę pełni Urząd Stanu Cywilnego i  na czym polega ich praca. Tłumacząc co należy do ich obowiązków odwoływała się do doświadczeń dzieci, które  również uczestniczyli wraz z rodzicami w takich uroczystościach jak śluby, wesela czy jubileusze małżeńskie dziadków.
    
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, a przystępny i ciekawy sposób przekazu bądź co bądź trudnych dla przedszkolaków informacji  z pewnością poszerzył wiedzę moich wychowanków na temat instytucji znajdujących się w ich rodzinnym mieście. W imieniu własnym i dzieci bardzo dziękuję Paniom za wspaniale przygotowane, bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

 Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji

Narodowej. Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola


za trud włożony w ich wychowanie. W tym uroczystym dniu dzieci z grupy I i II zaprosiły gości na akademii


z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   

Dzisiejszy dzień jest jak niedziela,
Bo świętujemy Dzień Nauczyciela,
Z tego powodu teraz tu stoimy
I o wysłuchanie grzecznie prosimy.
Przyjmijcie życzenia
Z ust naszych płynące.
Bo są one zawsze
Ciepłe i gorące.

        

Na zakończenie każdy zaproszony gość dostał mały "słodki upominek"oraz swój własny portret narysowany


przez naszych przedszkolnych artystów.

PASOWANIE NAJMŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

   

       Maluszki w naszym przedszkolu objęte są sczególnymi względami,kadra pedagogiczna i dzieci ze starszych grup starają

 

się, aby okres adaptacji do przedszkola przebiegał łagodnie. Kiedy Panie uznały, że dzieci czują się w przedszkolu

 

bezpiecznie i chętnie bawią się z rówiesniakmi, postanowiły wyjść do rodziców z propozycją spotkania się i zaprezentowania

 

umiejętności naszych wychownków.  Po raz pierwszy w naszym przedszkolu dnia odbyła się uroczystość „Pasowania na

 

przedszkolaka”. Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut przedszkolaków z najmłodszej grupy. Dzieci podeszły do tego z

 

entuzjazmem,przez wiele dni pilnie uczyły się piosenek, wierszy i tańców, cierpliwie znosiły próby części artystycznej.                  

 

       Był to dla dzieci ogromny ale miły wysiłek, z jednej strony trwał ciągle okres adaptacyjny związany z przyjściem do

 

przedszkola, a z drugiej strony musiały się skupić na nauce, na próbach. Uporały się z tym ciężarem doskonale, czego efekt

 

Rodzice mogli podziwiać.

 

   

   

                                                

 Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek na dobry początek wspólnych czterech lat

 

edukacji przedszkolnej.

 

         


 

Na koniec był też słodki poczęstunek :)

 

Święto pieczonego kartofla - udział Julci w konursie plastycznym
w Przedszkolu Miejskim nr 14

Święto dziś ziemniaka mamy,
Tak więc wszystkich zapraszamy
Na konkursy i zawody
Na zagadki i podchody .
Uśmiech, humor i zabawa
To jest najważniejsza sprawa!

           

Odbyły się konkurencje sportowo- ziemniaczane

      Praca plastyczna "Pani Jesień" 

 

 

Za ciężka pracę odbieram nagrody :)     

 

 "BĘDZIN - MOJA MAŁA OJCZYZNA" - konkurs patriotyczny

                8 listopada 2018 r. Hania reprezentowała naszą placówkę w konkursie patriotycznym "Będzin- moja małą Ojczyzna"
organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 9 im.W.Chotomskiej. Konkurs odbył się w Pałacu Mieroszewskich. Spotkanie zorganizowano z okazji obchodów 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 660–lecia nadania Będzinowi praw miejskich.

         

           

 

Narodowe Święto Niepodległości w naszym przedszkolu

    Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny.
Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 9 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki  z grupy Starszaki od paru tygodni przygotowywały  się do tego ważnego wydarzenia. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki oraz tańczyły. 
Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień.
                 

„Polska” - Ryszard Przymus

Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska - Ojczyzna...
Kraina, która się w sercu zaczyna.
              
 Były tańce, przyśpiewki ...

Dumnie odśpiewały też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”

 

Odbieramy flagi

 

 

Występ przedszkolaków, ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami.
     

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem
w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.

 

Odtańczyliśmy wspólnie Krakowiaka :)

"Czym pachnie jesień? Grzybami" - konkurs plastyczny

Dnia 20 listopada 2018 roku Natalka reprezentowała nasze przedszkole w konkursie plastycznym "Czym pachnie jesień?, organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 13  im.Juliana Tuwima
w Będzinie. Odbyło się przedstawienie "Krasnal Kropeczka", które było bajecznie kolorowe :) Potem zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej - grzybka (jadalnego albo niejadalnego) za pomoca materiałów plastycznych.Popatrzcie na efekty końcowe :)                                                                    

                       

    

Jesień pachnie
Czym pachnie jesień? Grzybami w lesie.
A grzyby czym pachną? Wiem: Gorzko.
Ziemią i mchem....
A ziemia czym pachnie? Igłami sosen.
A sosny?Sosny? Wrzosem.
A wrzos?Miód przypomina.
A miód?Jak łubin i koniczyna.
A koniczyny?Sianem pachnące.
A siano?Trawą na łące.
A trawa?Pachnie rosą i deszczem.
A deszcz?Deszcz pachnie lasem - i czymś jeszcze.
Deszcz pachnie smutno, aż płakać chce się.
Deszcz pachnie jak jesień.

                                    Joanna Kulmowa

ZDOBYWAMY MEDAL MAŁEGO PATRIOTY

     21 listopada Jaś reprezentował nasze przedszkole w konkursie międzyprzedszkolnym "Przedszkolak na medal". W tym roku

tematem przewodnim była Niepodległość. Po występie artystycznym przedszkolaków odbył się konkurs wiedzy patriotycznej.

Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzymywał punkt - flage Polski, którą wbijał w konturową mapę Polski. Były

pytania ogólne, zadanie sprawnościowe - musztra, bingo, zagadki oraz eksperyment. W trakcie zabawy można było

zaobserwować u dzieci duże zainteresowanie. Na zakończenie wszyscy otrzymali medal Małego Patrioty za wiedzę jaką

wykazywały podczas konkursu.

                

           

     

Dziś jest Dzień Pluszowego Misia

  Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 25 listopada.  Święto jest bardzo sympatyczne i coraz powszechniej obchodzone na całym świecie. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. Mało kto wie, że pluszowy miś to zabawka symbol z niezwykłą historią. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosvelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Podczas wyprawy postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a całą historię zilustrowano komiksem w waszyngtońskiej prasie. Jednym z czytelników gazety był pewien producent zabawek, który zainspirował się tym wydarzeniem i stworzył nową zabawkę dla dzieci, właśnie w formie pluszowego misia. Nazwał go Teddy Bear, co było oczywistym nawiązaniem do imienia prezydenta USA.

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”

Dzień Pluszowego Misia – jak my go obchodzimy? ...

 

  W przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu miejskiego "Mój miś" oraz konkursu rodzinnego "Nasz miś". Jury za pomocą tajnego głosowania wybrało kilkanaście prac, które zdaniem jury były wykonane samodzielnie przez dzieci. Następnie dzieci z grupy I zaprezentowały swoje umiejętności w przedstawieniu "Kochamy misie". Były wiersze, tańce, piosenki oraz scenka "Chory miś". Występ został nagrodzony gromiki brawami.

  

  

    

    

   

        KOCHAMY MISIE ...

 

 Barbórka w naszym przedszkolu

               W dniu 04.12.2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się niecodzienne wydarzenie. Tego dnia, w galowym stroju, na spotkanie z dziećmi przybył górnik ze Sztolni Królowej Luizy  i pomocnik górnika - Pani Kasia oraz dziadek Oliwiera, który jest ratownikiem górniczym. Nasi goście wprawili wielkie zdumienie przedszkolaki, które po raz pierwszy na własne oczy mogły zobaczyć prawdziwego górnika. W trakcie spotkania, dzieci z grupy „Średniaki” przedstawiły zaproszonym gościom program artystyczny. Były wiersze, tańce i piosenki. Szczególnie duże zainteresowanie budził strój górnika, w tym przede wszystkim czapka ze wspaniałym pióropuszem oraz szpada.Dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, co było dla  najmłodszych dużą atrakcją spotkania. Górnicy wyjaśnili dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropuszy na czapce i kto je nosi.Nasi goście odpowiadali na liczne pytania dotyczące kopalni, sprzętu górniczego, olbrzymich koparek no i oczywiście swojego stroju.

                      

      

   

   

Zawód górnika cieszy się w naszym społeczeństwie wielkim uznaniem, dlatego zapraszamy na spotkania w kolejnych latach.

Doceniamy wysiłek i trud tej ciężkiej górniczej oraz bardzo niebezpiecznej pracy.

Na pamiątkę tak miłego i interesującego spotkania dzieci wręczyły gościom niespodzianki i podziękowały za przybycie.

Dziękujemy Górnikom i Pani Kasi za zaangażowanie i poświęcony czas.

Z okazji święta Barbórki wszystkim Górnikom życzymy wszystkiego najlepszego!

 

MIKOŁAJ W NASZYM PRZEDSZKOLU

       5 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do wspólnej zabawy i tańca. Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu, to jeden z  najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni  w roku. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł  dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Już od samego rana zawitał do naszego Przedszkola, lecz  zanim zaczął odwiedzać dzieci w grupach, obejrzał na wystawie przygotowane przez nich  prace. Chyba był bardzo zadowolony z efektów, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy.

    

   

 

     

       Pomimo braku białego puchu, jak co roku przybył na czas. We wszystkich grupach spotkanie przebiegało w bardzo radosneji przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały Mikołajowi piosenki, recytowały wierszyki oraz siadały Mu na kolanach. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci słodkimi prezentami oraz zabawkami. Jak co roku każde dziecko mogło zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Na twarzach dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

Będzińskie Mikołajki

              W sobotę 8 grudnia o godzinie 14.00 w parku Syberka odbyły się Będzińskie Mikołajki, które upłynęły w w radosnej atmosferze. Najmłodsi mieszkańcy mogli spotkać się ze Świętymi Mikołajami oraz zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcia oraz przewieźć się specjalnymi sanami. Warsztaty prowadzone przez Śnieżynki stały się okazją do zdobycia nowych umiejętności    i rozwijania dziecięcych pasji. Najmłodsi  mieli okazję stworzyć własnoręcznie pierniki, świecidełka, bombki, zapachowe prezenty,a także świąteczne maskotki.
          Dodatkową atrakcją dla dorosłych był kiermasz bożonarodzeniowy, na któym można było zakupić ozdoby świąteczne, wykonane własnoręcznie przez dzieci i personel z będzińskich placówek oświatowych. Byliśmy i my: oprócz ciasteczek świątecznych (pieczonych z zaangażowaniem przez nasze przedszkolaki) oferowaliśmy: choinki i bombki, gwiazdy,  anioły... 
i dużo innych przepięknych rzeczy.
 
     

 

     
 
                      Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nas wspierali, serdecznie DZIĘKUJEMY!

 

XVII Konkurs Twórczości Muzycznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Kolęda i Kartka Bożonarodzeniowa”

  10 grudnia 2018 roku Amelka reprezentowała nasze przedszkole w konkursie plastycznym "Kartka Bożonarodzeniowa".
Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. Celem konkursu było przedstawienie przez młodych artystów tradycji, symboli i atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie wykonane przez dzieci, z życzeniami płynącymi prosto z serca. Zadaniem Amelki było wykonanie barwnej kartki tradycyjnie kredkami. Tak w wyobraźni dzieci wyglądają święta Bożego Narodzenia. Dzieci stanęły na wysokości zadania, kartki były wspaniałe. Jury ciężko było wybrać najpiękniejsze, bo wszystkie zasługiwały na wyróżnienie. Przy ocenianiu Jury brało przede wszystkim pod uwagę kreatywność i pomysłowość wykonania.

   

       BRAWO !!!!  

Kartka Amelki otrzymała wyróżnienie ?GRATULACJE AMELKA                  

        11 grudnia 2018 roku Mikołąj i Hania wzięłi udział w konkursie "Kolęd i pastorałek" w Szkole Podstawowej nr 4 im.S.Staszica w Będzinie śpiewając pastorałkę góralską "Owiecki, owiecki". W konkursie wzięły  udział dzieci i młodzież. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno polskich kolęd i pastorałek oraz rozwijania umiejętności wokalnych dzieci. Atmosfera była radosna, ale i refleksyjna. Mali artyści prezentując najpiękniejsze kolędy i pastorałki pokazały wysoki poziom umiejętności wokalnych.  Oceniając występy dzieci Jury brało pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe
i melodii, czystość i poprawność wykonania, ogólne wrażenie artystyczne.

 
NASI ARTYŚCI WYŚPIEWALI II MIEJSCE :)

Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszego rozwoju artystycznego.

 

UROCZYSTE JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

        Dnia 14 grudnia 2018 r. dzieci z grupy „Starszaków” przedstawiły Jasełka. Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Przedstawienia były wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle  bożonarodzeniowej dekoracji – stajenki z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem.  Wszyscy ulegli magii występów przedszkolaków. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne.
        Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie. Dzieci kształciły umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek, rozwijały indywidualne predyspozycji i uzdolnienia aktorskie oraz nabywały odwagi i śmiałości podczas występów przed publicznością.
        Jasełka obejrzeli rodzice, babcie, dziadkowie, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście. Po przedstawieniu wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
        Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, nauczone perfekcyjnie wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę
i podbiły serca całej widowni.

       

     

       

     

"ŻÓŁTA CIŻEMKA" - Teatr Blaszany Bębenek

           17 grudnia 2018 roku nasze przedszkole odwiedzili aktorzy teatru "Blaszany bębenek" z Trzebini. Artyści

zaprezentowali przedszkolakom sztukę pt. "Historia żółtej ciżemki" - historyczny spektakl, który rozgrywa się w XV wieku,

w czasach panowania króla Kazimierza Jagiellończyka. Główny bohater Wawrzuś jest dzieckiem ze wsi Poręba. Posiada

uzdolnienie rzeźbiarskie, jednak nie zyskuje uznania w kręgu rodzinnym. Pewnego dnia nie przypilnował krów i bojąc się

konsekwencji nie wraca do domu, a wyrusza w świat. Tam przeżywa wesołe i ciekawe przygody. Jest świadkiem kradzieży

oraz wstępuje do cyrku, w którym poznaje sztukę kuglarstwa. Z powodu złego traktowania ucieka i trafia do Krakowa. Tam

poznaje kronikarza Jana Długosza, który odkrywa rzeźbiarski talent Wawrzusia.

W przedstawieniu wykorzystano zmieniającą się scenografię oraz autorskie utwory zaśpiewane przez bohaterów. Widzowie

biorą czynny udział w przedstawieniu. Pomagają złapać złodzieja, a także razem z Wawrzusiem uczą się cyrkowych sztuczek.

Sztuka odniosłą wielki sukces. Dzieci reagowały bardzo żywiołowo i czynnie uczestniczyły w spektaklu.

Było to kolejna okazja do wartościowego obcowanie dzieci ze sztuką.
 

     

          

   

  

Jasełka w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Będzinie

18 grudnia nasi wychowankowie brali udział w niecodziennym przedstawieniu w wykonaniu Rodziców wychowanków

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie. W scenerii betlejemskiej szopki Rodzice, wcielając się

w postacie znane  z biblijnej sceny bożonarodzeniowej, przedstawili historię Marii i Józefa szukających miejsca schronienia

na noc w Betlejem. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci

oraz aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami. Aktorzy dostarczyli widzom wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń.

Swoim wspaniałym występem uświetnili szkolną uroczystość opłatkową, wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę

pełną radości i wzruszeń. Rodzice wykazali się ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem, a do wspólnego kolędowania

zaprosili wszystkich zebranych.

 

  

  "Przybieżeli do Betlejem..."

         Harcerze przekazali nam Betlejemskie Światło Pokoju :)

Ubieranie choinki na Placu 3 Maja 

         20 grudnia bożonarodzeniowa atmosfera zawitała na Plac 3 Maja w Będzinie. Jak co roku o tej porze przedszkolaki
z będzińskich przedszkoli wspólnie przy śpiewie i tańcach z nauczycielami, opiekunami stroili dużą choinką. Było pełno zabawy i radości.Nie zabrakło także niespodzianek dla dzieci. Dzieci odwiedził Mikołaj, który rozdawał słodkie prezenty.

      

   

WESOŁYCH ŚWIĄT  BOŻEGO NARODZENIA

  "My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy"

           Tegoroczna zima dopiero teraz przyniosła wiele radości wszystkim dzieciom bo pojawił się tak długo oczekiwany pierwszy śnieg. Korzystając z  jej uroków, odpowiednio przygotowani - postanowiliśmy wybrałć się do ogrodu przedszkolnego, by tam bawić się na śniegu. Dzieci oddały się „zimowemu szaleństwu”- rzucając śnieżkami, chodząc po śladach, robiąc aniołki oraz lepiąc bałwana. Fantazja dzieci w zabawach na śniegu nie miała końca :)  Śnieg i mróz absolutnie nie przeszkadzał nikomu  a do przedszkola wróciliśmy z czerwonymi policzkami i szerokimi uśmiechami.

                                                                            Zabawa była naprawdę wspaniała!

    

   

SPOTKANIE Z KLAUNEM

17 stycznia 2019 roku (czwartek) odwiedził nasze przedszkole Klaun Bamboleo. Szalony i zabawny animator sprawił, że ten dzień stał się wyjątkowy. Wraz z pierwszymi krokami naszego gościa pojawi się uśmiech i radość na buziach wszystkich dzieci. Wszyscy doskonale bawili się, tańcząc i śpiewając i biorąc udział w różnych konkursach :)
 Klaun przeniósł nas w świat wspaniałej zabawy i humoru.

               

         

   

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

       Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci    z naszego Przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy zapukają do drzwi Przedszkola. Licznie przybyli: Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach artystycznych.Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość. To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełna uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

      

 

   

BAJKOWY BAL W PRZEDSZKOLU

     Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE

Tego dnia już od rana w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek,      w sali przedszkolnej można było spotkać królewny, delikatne pszczółki i motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Man,...nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych.

      

              

     

 

 

   

     

Wspólna zabawa dostarczyła dzieciom wiele radości i zadowolenia, wszyscy bawiliśmy się znakomicie.
Myślę, że bal pozostawił w pamięci dzieci wyjątkowe i piękne wrażenia.

"Lecą, lecą z nieba śniegowe płateczki. Świecą się w słoneczku jak małe gwiazdeczki! ..."

 

       

I Przedszkolny Turniej Mistrza Gry Warcabów

30 stycznia 2019 roku Antek M. reprezentował nasze przedszkole w I Przesdzkolnym Turnieju Mistrza Gry Warcabów, który odbył się w Przedszkolu Miejskim nr 10 im.Marcina Szancera w Będzinie. Oto efekty...

                          

        GRATULUJEMY ANTEK!!!

ZAJĘCIA PROEKOLOGICZNE "POGROMCY SMOGU"

          Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w zajęciach proekologicznych na temat ,,Pogromcy smogu - sposoby zapobiegania powstawania w miastach zjawiska smogowego. Celem zajęć było rozszerzenie i wzbogacenie edukacji proekologicznej  prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej wychowania przedszkolnego  o nowe wiadomości
i umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości dzieci  i wzbudzanie zainteresowania tematem poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących.
          Przedszkolaki w ciekawy sposób miały okazję poznać problem skutków zanieczyszczenia środowiska. Dowiedziały się: Co to jest smog?i zapoznane zostały ze zjawiskiem smogu w mieście i przyczynami jego powstawania, dowiedziały się, jakie są jego skutki oraz jak można się przed nimi bronić. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się również, że zanieczyszczenia powietrza można mierzyć. Ponadto wspólnie ustaliły zasady i porady antysmogowicza, czyli właściwe zachowania chroniące człowieka przed smogiem.Dzieci wykazały się rozwiniętą wyobraźnię oraz myśleniem przyczynowo-skutkowym. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne na temat zjawiska miejskiego smogu.
        

              

Zajęcia edukacyjne „Uwaga! Alarm! Smog!” cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, wzbogacając ich wiedzę na temat problemów związanych z ochroną powietrza oraz uświadomiły konsekwencje pewnych zachowań.

"CUDOWNA LAMPA ALADYNA" - wizyta w Teatrze Dzieci Zagłębia

7 lutego 2019 roku dzieci z grupy I i II były na spektaklu według „Klechd Sezamowych” Bolesława Leśmiana „Cudowna lampa Aladyna”. Chciwy władzy czarodziej Babadur dowiaduje się, że jeśli posiądzie cudowną lampę, jego potęga będzie nieograniczona. Przepowiednia głosi jednak, że tylko wybraniec może dotknąć lampy i przeżyć. Człowiekiem tym jest Aladyn – prosty chłopak, który kocha życie i nie boi się z niego korzystać. Uwalnia on z lampy Dżina i zostaje jego panem. Dzięki cudownej mocy, którą posiadł, trafia na dwór sułtana i stara się o rękę jego córki. Lecz arabskie przysłowie mówi: szczęście i bogactwo jednego dnia się pojawia, a za moment znika. Aladyn i jego ukochana znajdują się w niebezpieczeństwie, z którego wydostać się nie pomoże nawet magia. Czy Aladynowi starczy sprytu i zdrowego rozsądku, by raz jeszcze odwrócić los?

        

    
      Ciekawe rekwizyty, piękne stroje i sceneria spowodowały, że dzieci mogły się przenieść w baśniowy świat. Spektakl uświadomił dzieciom, że ważniejsze od pieniędzy i skarbów jest czyste i dobre serce. Wszystkie dzieci były bardzo zaciekawione tematyką przedstawienia a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Dziękujemy za mile spędzony czas.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY W NASZYM PRZEDSZKOLU

       W piątek, 8 lutego 2019 r., przedszkolaki obchodziły smakowite święto – „Dzień pizzy”. Dzieci z grupy III wykonały w przedszkolu swoje ulubione pizzę,  przygotowując ciasto i dekorując je swoimi ulubionymi dodatkami. Przedszkolaki poznały składniki niezbędne do powstania pizzy oraz etapy  jej wykonania. Każdy  miał możliwość samodzielnie wałkować ciasto, przyprawiać je swoimi ulubionymi składnikami, by potem zjeść samodzielnie wykonaną pizzę. Gotowe pizzę na koniec rozdaliśmy wszystkim pracownikom naszego przedszkola. Tak oto zakończyliśmy ciekawy, wesoły i „smaczny” dzień.

        

                  SMACZNEGO !!!

ZAJĘCIA TEATRALNE

          25 lutego br. najstarsze grupy uczestniczyły w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Panią Joannę Rząp, aktorkę Teatru Dzieci Zagłębia im. J.Dormana w Będzinie. Dzieci poznały różne rodzaje lalek teatralnych, uchylony został nam rąbek teatralnych tajemnic. Przedszkolaki z  ogromną radością animowały niektóre lalki. Spotkanie na długo pozostanie  w naszej pamięci… I na pewno  rozbudziło dziecięce apetyty na jeszcze więcej teatralnej magii.

       

         

     

  

DZIEŃ DINOZAURA

26 lutego br. grupa Średniaków uczestniczyła w obchodach Dnia Dinozaura. Dzieci poznały historię dinozaurów, dowidziały się kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglądały te prehistoryczne zwierzęta.

       

"Z MUZYKĄ WŚROÓD ZWIERZĄT"

6 marca 2019 rokuodbyło się dla wszystkich dzieci przedstawienie teatralne Z muzyką wśród zwierząt” w wykonaniu aktorów Teatru Blaszany Bębenek.To przedstawienie to historia jaskiniowca zamieszkującego krainę deszczu. Podczas swojej wędrówki w poszukiwaniu słońca poznaję wesołą, figlarną małpkę, która zamiast pomóc jaskiniowcowi woli psocić. Na pomoc jaskiniowcowi przychodzi sowa, która twierdzi, że krainę słońca może odnaleźć tylko zwierzę potrafiące ładnie śpiewać lub grać na jakimś instrumencie. Główny bohater postanawia nauczyć małpkę grać na gitarze jednak aby ją zdobyć muszą przechytrzyć niebezpiecznego lwa. Dzięki małpce udaje mu się szczęśliwie dokończyć swoją podróż. Pełne humoru przygody sprawiają, że najmłodsi uczą się na czym polega współpraca, dlaczego należy rozwijać swoje talenty i że nie warto się poddawać. Bawiliśmy się świetnie :)

                                                               

"MAŁY RATOWNIK" - pierwsza pomoc od przedszkola

Kuba H. reprezentował nasze przedszkole w konkursie „Mały ratownik”. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego. Podczas spotkania przedszkolaki mogły nauczyć się, co należy zrobić, gdy trzeba udzielić komuś pierwszej pomocy. Dzieci poznały numery alarmowe, dowiedziały się także jakie informacje należy podać, dzwoniąc na takie numery. Ratownik zaprezentował jak wygląda pozycja boczna bezpieczna oraz prawidłowo wykonany masaż serca. Przyjazna i swobodna atmosfera sprzyjała przyswajaniu wiedzy przez przedszkolaki. W czasie spotkania nie zabrakło również ćwiczeń, w których dzieci chętnie brały udział. Na zakończenie wszyscy milusińscy otrzymali dyplomy i nagrody. Dziękujemy za zaproszenie…

   

Gratulujemy Kuba wiedzy i umiejętności :)

"KOLOROWE NUTKI"

12 marca 2019 roku w Filii Ośrodka Kultury w Grodźcu odbył się Miejski Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Kolorowe Nutki” organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie pod patronatem Pana Łukasza Komoniewskiego Prezydenta Miasta Będzina. W tym roku hasłem przewodnim był "ZDROWY PRZEDSZKOLAK”. Nasze dzieci z grupy starszaków zaśpiewały piosenkę pt. „O zdrowie dbaj”. W podziękowaniu, każda występująca grupa dzieci otrzymała upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Podsumowaniem imprezy był występ wszystkich nauczycielek i gości, którzy zaśpiewali w nagrodę dla swoich wychowanków.
              GRATULACJE :)
 

Warsztaty Maluszków w ZPKWŚ w Będzinie

Dzieci z najmłodszej grupy wzięły udział w stacjonarnych warsztatach ekologicznych realizowanych w sali dydaktycznej ośrodka edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej przystąpiły do pracy. Popatrzcie na efekty ich ciężkiej pracy :)

   

  Wiosna tuż, tuż...

Światowy Dzień Matematyki w naszym przedszkolu

14.03.2019 r. w Przedszkolu Miejskim nr 8 odbył się uroczysty Światowy Dzień Matematyki. Z tej okazji przygotowano dla dzieci 4-5 letnich wyjątkowe, matematyczne zabawy i konkursy, podczas których mogły sprawdzić swoje umiejętności. Przedszkolaki m. in. liczyły, rozpoznawały figury geometryczne, dodawały, układały rytmy i przygotowały „misiowe przyjęcie”. Zaproponowane zabawy matematyczne pobudzały kreatywność dzieci i pozwoliły na kształcenie kompetencji matematycznych u młodszych dzieci. Konkurs poprowadziła Pani Ilonka i Mirusia :)

         

          

     

Nasz medalista Alek

  GRATUKACJE ALEK :)

Alek trenuje judo i osiąga wysokie wyniki w sporcie. Judo to znacznie więcej niż sztuka walki. To sztuka życia, która sprawdza się na co dzień. Dzięki judo dziecko będzie sprawne, odpowiedzialne, wytrwałe i będzie pewne siebie. Judo ma dwa oblicza: z jednej strony jest szlachetną sztuką walki, z drugiej zaś dyscypliną sportu o tradycjach olimpijskich sięgających ponad połowy wieku.

 Akcja edukacyjna "Ręka  w łąpę"

Akcja edukacyjna "Ręka w łapę. Spójrz na świat z perspektywy 4 łap" to specjalnie przygotowane "psie" zajęcia dla dzieci i młodzieży. "Ręka w łapę" powstało od znanego powiedzenia "iść z kimś ramię w ramię", czyli blisko siebie, współdziałać. "Ręka w łapę" również ma oznaczać współpracę, ale pomiędzy człowiekiem a psem. To hasło oddaje ideę, wolontariusze chcą zaszczepić w młodym pokoleniu: pies to wspaniały kompan, który chętnie będzie nam towarzyszył i z nami współpracował, jeśli tylko my też będziemy tego chcieli.

         

 

Nasi najmłodsi dyżurni

        

               

POWITANIE WIOSNY

21 marca przedszkolaki przywitały kolorowo i wesoło. Przyjście nowej pory roku – wiosnyjest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 21 marca, o godz. 9.30 dzieci przybyły do przedszkola w dobrych nastrojach aby zaakcentować nadchodzącą porę roku.

               

                                                                                 

 

 

Płynie marzanna, marcowa panna,

za siódmy las, za siódmy las!

Mróz pożegnajmy,

słońce witajmy,

już wiosny czas, już czas!

Przyszła Wiosna  do naszego przedszkola :)

         WIOSNA, WIOSNA TUŻ, TUŻ...

               

     Wyjrzało słonko zza chmur radośnie
skoczyło z nieba, siadło na sośnie.

         Światowy Dzień Wody 2019                              

      22 marca Starszaki wzięły udział w Światowym Dniu Wody w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie Trzy czwarte naszej planety to woda, ale tej do picia mamy jak na lekarstwo. Więc najwyższy czas z głową odkręcać kurek. Jest taki dzień, w którym warto się o tym czegoś dowiedzieć i warto o tym pamiętać. Żeby żyć.
      Światowy Dzień Wody został ustanowiony w 1992 r. po konferencji w Rio de Janerio, decyzją Organizacji Narodów Zjednoczonych. W ubiegłym roku Światowy Dzień Wody rozpoczął Międzynarodową Dekadę (2005 - 2015) Water for Life (Woda dla życia).

              

   

V Dziecięcy Festiwal Piosenki Angielskiej

W środę 27 marca w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie miał miejsce V Festiwal Piosenki Angielskiej dla przedszkolaków z terenu powiatu będzińskiego. Nasze przedszkole rezprezentowały dzieci z II grupy: Lena, Mikołąj i Alek, które zaśpiewały piosenkę "Baby shark" :) Po części oficjalnej na scenie pojawili się mali aktorzy, ktorzy przedstawili fragment „Królewna Śnieżka” na motywach baśni braci Grimm. Dalsza część imprezy należała już do utalentowanych przedszkolaków. Wpadająca w ucho linia melodyczna i rymowane teksty angielskie rozbawiły publikę, która oklaskami wtórowała wykonawcom.
     
    

Odwiedziny ratownika medycznego

Dnia 28 marca 2019 roku grupę Starszaków odwiedził niezwykły gość - ratownik medyczny. Była to pani Karolina - mama Amelki. Dzieci podczas zajęć uczyły się jak układać poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a na przedszkolnych misiach i lalkach ćwiczyli resustytację krążeniowo-oddechową. Starszaki zapamiętali, że trzeba zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas udzielania innym pomocy.

        

  ROWEROWY MAJ

     Nasze przedszkole, podobnie jak inne będzińskie szkoły i przedszkola, bierze udział w  II edycji kampanii „Rowerowy maj 2019”. Organizatorem  jest Miasto Będzin w partnerstwie z Miastem Gdańsk. Głównym celem kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej. Akcja będzie trwać w dniach 6 – 31 maja 2019r. z wyłączeniem dni wolnych ustawowo.

Uczestnikiem kampanii może być każdy przedszkolak

– warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodziców zgody  na udział dziecka w kampanii (druki dostępne u wychowawczyń poszczególnych grup).

Każdy uczestnik otrzyma książeczkę, w której będzie zbierał naklejki. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki, kwadratową do przyklejenia w książeczce, a okrągłą na plakacie grupowym.

Dla najaktywniejszych uczestników przewidziano nagrody.  Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, grupowym oraz w grupie uczestniczących w kampanii placówek.

Na terenie przedszkola przygotowane jest miejsce, w którym będzie można zostawić rower czy hulajnogę, jednak rodzice na własną odpowiedzialność pozostawiają sprzęt.

 

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ W KAMPANIĘ!!!

W razie dodatkowych pytań proszę zgłaszać się do koordynatora akcji na terenie przedszkola Pani Edytka Z. (grupa IV).

             

            

         

                                                 

                      AKCJA TRWA :)

MAŁE FORMY SCENICZNE

Błażej odbiera nagrodę indywidualna za rolę wilka w przedstawieniu "Czerwony Kapturek" oraz wyróżnienie dla grupy I za super przedstawienie.

       

Udział Błażeja i Amelki w konkursie międzyprzedszkolnym

           17 maja 2019 roku Błażej z Amelką reprezentowali nasze przedszkole w  konkursie  międzyprzedszkolnym "Będziński przedszkolak dobrze wie, jak pierwszej pomocy udziela się". Konkurs zorganizowany został przez Przedszkole Miejskie nr 1 i promował aktywną postawę prozdrowotną i prospołeczną, jaką jest udzielanie potrzebującym pierwszej pomocy przedmedycznej. Mali strażacy - Dziecięca Drużyna Pożarnicza ze Smudzówki pokazali, jak powinna wyglądać musztra oraz nadzorowali praktyczną część konkursu, służąc cenną radą i pomocą.

         

          

      

ROWEROWY MAJ - AKCJA NADAL TRWA

              

                     

      

Rowerowy Maj w Przedszkolu Miejskim nr 8 na 102!!!

Mknę na mojej hulajnodze - prędko, szybko niczym wiatr!!!

Nikt nie stanie mi na drodze, by naklejkę do książeczki zdobyć!

  POPISY PRZEDSZKOLAKA

                Przedszkolaki z Będzina zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne w Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Będzinie. W tej edycji „Popisów Przedszkolaka” dzieci zabrały publiczność w podróż do krainy książkowej. Nasze przedszkolaki wykonały taniec do bajki "Piękna i bestia"... Popatrzecie sami :)

                     

                 

GRATULACJE :)

TO JUŻ KONIEC ROWEROWEGO MAJA :(

Serdecznie dziękujemy dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie w kampanię :)

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

     

  

Wreszcie chwila odetchnienia ...

     

     

     

                 

DZIEŃ DZIECKA

   

   

     

          

   

   

Wycieczka do Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu

         3 czerwca 2019 roku byliśmy na wycieczce w Zabrzu. Zwiedzaliśmy Sztolnię Królowa Luiza. Sztolnia Królowa Luiza to jedyny tego typu kompleks edukacyjno-turystyczny, powstały na bazie zrewitalizowanych naziemnych i podziemnych przestrzeni XIX-wiecznej Kopalni Królowa Luiza oraz Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – największej budowli hydrotechnicznej w europejskim górnictwie węglowym.

       Zwiedzaliśmy jedną z atrakcji zabrzańskiego szlaku turystyki industrialnej - Podziemną Trasę Turystyczną. Przeżyliśmy niesamowitą przygodę w autentycznym miejscu…Kilkadziesiąt metrów pod ulicami Zabrza odkryliśmy niekończącą się sieć korytarzy, dawne wyrobiska, które powstały wyłącznie dzięki pracy ludzkich rąk i naprawdę robią wrażenie...

   

                     

                  

     

  

           

     

   

 

         

III RAJD PRZEDSZKOLAKA

  4 czerwca 2019 roku odbył się już III Rajd Przedszkolaka. Wędrowaliśmy z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Będzinie ulicami na Górę Dorotkę  :)

 

     

  

   

   

   

Pożegnanie Starszaków - Zakończenie Roku Przedszkolnego

Życie jest pięknym krajobrazem
Bo w życiu wiele się zmienia
Dzisiaj jesteśmy razem
Jutro zostaną wspomnienia”

        6 i 7 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy starszaków z naszego przedszkola, którzy już we wrześniu będą uczniami klasy pierwszej. Dzieci zaprezentowały ciekawy program artystyczny, były więc piosenki - solo i grupowe, recytacja wierszy, krótkie rymowanki i podziękowania dla wszystkich pracowników przedszkola. Starszaki pokazały również wysoki poziom umiejętności tanecznych i scenicznych.

        W spotkaniu uczestniczyli Rodzice oraz dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola. Średniaki przekazały starszym kolegom miłe niespodzianki i uściskały się na pożegnanie. Wszyscy- duzi i mali otrzymali , pamiątkowe książki z piękną dedykacją oraz dyplomy i moc uśmiechów od nauczycieli. Życzymy wszystkim udanych wakacji, odpoczynku i relaksu!

               Dziękujemy za cały rok ciężkiej pracy wszystkim nauczycielom, a rodzicom za dobrą współpracę.

     

              

   

    

        

  Dziękujemy :)

"ZDROWIE W TUWIMOWIE"

10 czerwca 2019 roku Ania reprezentowałą nasze przedszkole w konkursie "Zdrowie w Tuwiomowie". Po obejrzeniu przedstawienia na dzieci czekało mnóstwo zadań i działań. Ania poradziała sobie znakomicie :)   

   

     

Finał miejskiego konkursu "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE"

12 czerwca 2019r. w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Będzinie odbył się 20. finał miejskiego konkursu „Bezpieczne Przedszkole” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Mali przedstawiciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wzięli udział w sprawdzeniu nabytych w trakcie całego roku szkolnego wiedzy i umiejętności adekwatnych do swojego wieku i możliwości. Finał „Bezpiecznego Przedszkola” uwiadomił wszystkim obecnym, że rośnie nam pokolenie mądrych, odważnych, pełnych empatii młodych ludzi, którzy nie boją się wyzwań, jakie niesie ze sobą życie.       

     

   

   

   

   

  Było świetnie :)

Nasze małe koncertowanie ...

 

     

         

Z motoyzacją na Ty od przedszkolaka

21 czerwca odwiedził nas brat Jasia, który przyjechał pokazać nam swoje sportowe auto. Dzieci z zainteresowaniem słuchały i oglądały niebieskie cacko :)

      

     

      

      

 WITAJCIE WAKACJE :)

 

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania
za całoroczną współpracę

i życzymy,  by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy wszystkim
przedszkolakom bezpiecznych

i  słonecznych wakacji, interesujących podróży,
niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola:)

"LATO W MIEŚCIE"

Aktywnie i kreatywnie, a do tego w grupie – to chyba najlepszy pomysł na udane, niezapomniane wakacje. Na terenie Będzinaw ramach akcji „Lato w mieście” na dzieci i młodzież czeka wiele kulturalnych i sportowych atrakcji. Także i tego lata będziński Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla naszych przedszkolaków konkurencje sportowe JGry i zabawy ruchowe są bardzo ważne
w rozwoju dziecka. Dobroczynnego wpływu aktywności fizycznej dziecka na jego zdrowie
i samopoczucie nie sposób przecenić.

    

     

   

    

   

        

"ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY"

Dzieci 5-6 letnie uczestniczyły w zajęciach w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie, których tematem była ”Łąka i jej mieszkańcy”. Zajęcia w terenie w sposób przyjazny wprowadziły dzieci w świat przyrody i ekologii. Stanowią doskonałe połączenie edukacji z rekreacją i turystyką. Zajęcia prowadzone były na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych i nastawione na aktywny udział przedszkolaków w procesie poznawczym.

     

     

       

   

CERTYFIKAT "BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA"

Nasza placówka otrzymała certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa”

Projekt „Bezpieczna Placówka Oświatowa” promuje te jednostki oświatowe, które kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo swoich uczniów i podopiecznych. Potwierdzenie udziału w projekcie stanowi specjalny Certyfikat, będący uhonorowaniem znaczących działań placówki na rzecz bezpieczeństwa jej wychowanków– jest on zatem wyróżnieniem szczególnym i prestiżowym. Placówka dba o wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci, jest to niezmiernie istotne zwłaszcza dla troszczących się o swe pociechy rodziców, która obok walorów edukacyjnych, ceni sobie również przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa w placówce oświatowej.

 

Artykuł

Opublikowano: niedziela, 25, luty 2018
Kinga J.

 

Artykuł

Opublikowano: poniedziałek, 15, styczeń 2018
Kinga J.

 

 

Artykuł

Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018
Kinga J.

Artykuł

Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018
Kinga J.