Historia przedszkola

Opublikowano: piątek, 26, wrzesień 2014 Przemo
 

Naszym przedszkolakom proponujemy: 

 • Miłą i serdeczną atmosferę
 • Wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny i obsługowy
 • Estetyczne, bajkowe sale do zabaw i zajęć
 • Ciekawe pomoce edukacyjne
 • Bogaty program zajęć bezpłatnych, wybiegających ponad podstawę programową:
  • rytmika
  • j. angielski
  • zabawy badawcze, relaksację, 
  • gimnastykę mózgu Dennisona,
  • profilaktykę logopedyczną,
  • ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe MRR W. Sherborne

A ponadto

 • Pyszne, urozmaicone posiłki
 • Bezpieczeństwo podczas zabaw i zajęć
 • Pomoc dzieciom zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pomoc i wsparcie Rodzicom

 

Przedszkole Miejskie nr 8 w Będzinie

    W kwietniu 1952r. Huta Będzin oddała do użytku dla mieszkańców miasta - a w szczególności dla swoich pracowników - trzy oddziałowe przedszkole, które mieści się w centrum miasta. Jest to budynek parterowy, typowy, jak na te czasy, wyposażony według najnowszych wymagań z dużym ogrodem (ponad 1000 m kw.)początkowo nie ogrodzonym.
Pierwszą kierowniczką była Krystyna Jastrzębska, następnie Wiesława Miraś, i kolejno w latach: 1954–1956 Natalia Szymczyk, 1956–1977 Julia Pawłowska, 1977–1986 Maria Fijołek, 1986 – 1997 Krystyna Gola, a od 1997 i nadal mgr Dorota Haczyk.
W latach 1956–1967 Huta Będzin ogrodziła, uporządkowała i zagospodarowała ogród sadząc drzewa, krzewy, wytyczając plac zabaw i działkę uprawianą dla potrzeb kuchni. W latach 1952–1961 placówkę utrzymywała całkowicie Huta Będzin, opłacano personel administracyjno- gospodarczy i pedagogiczny, finansowano wyposażenie oraz zabawki i pomoce.
W latach 2000-2005 dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Będzina i przychylności pracowników Wydziału Edukacji zmienił się wizerunek placówki:
 • naprawiono i zmodernizowano ogrodzenie,
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na nowoczesną – plastikową ,
 • zmodernizowano sale zabaw wyposażając w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne
 • zaadaptowano pomieszczenie na szatnię przedszkolną
 • wyremontowano pralnię
 • zabudowano boazerią drewnianą hol
 • zmodernizowano i przystosowano do instalacji elektrycznej kuchnię i zaplecze kuchenne
 • przebudowano i powiększono taras.
   

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W LATACH 1952 - 2002

 

Krystyna Jastrzębska – pierwszy kierownik przedszkola

Wiesława Miraś

Natalia Szymczyk

 

Julia Pawłowska

Romana Kuchcińska                                 
Lidia Krzempek                                        
Anna Madecka                                           
Krystyna Lorek                                          
Janina Grzyb                                               
Maria Szymańska                                       
Wiesława Worwąg

 

Józefa Bańka
Marianna Wilk
Jolanta Jaros
Janina Lis
Barbara Labus
Barbara Borkowska
Stanisława Zemła

Maria Fijołek

Maria Zarychta

Zenobia Kryczek
Irena Kuterek

Krystyna Gola

Alina Polak
Mirosława Zagórna
Elżbieta Durzyńska
Maria Jakubiak
Krystyna Stawicka
Lidia Piętka
Grażyna Krzeszewska
Ewa Lacek
Agata Kucharzyk
Elżbieta Żak
Lidia Parys
Iwona Chęcińska 

Izabela Wdowik
Anna Pajestka
Katarzyna Gałązka
Kawa Barbara
Teresa Zugaj
Bola Szotek
Janina Adamczyk
Renata Dydak
Renata Jaworska

Dorota Matyszczyk
Romana Juszczyk
Teresa Adamczyk
Krystyna Świerczek
Elżbieta Babczyk
Kwiecień Małgorzata

 

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA w 2002 roku

 

dyrektor: Dorota Haczyk

 

Nauczyciele:
Ewelina Kachniarz
Ilona Meus
Jolanta Musiał
Krystyna Pajączkowska

 

 

Obsługa i administracja:

Barbara Cielniaszek

Barbara Wypych

Danuta Skrzela

Lidia Przygoda

Małgorzata Nowakowska

Katarzyna Zawodna

Kinga Jaskólska

Jacek Rudawski

Henryk Zander  

Wiesław Leszczyński

 

Obecnie priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Najważniejsze w naszej pracy jest to, aby przedszkole i najbliższe środowisko dziecka, czyli rodzina, mogły się uzupełniać poprzez wzajemną i ścisłą współpracę, gdyż to one w znaczący sposób kształtują dziecko. Dążymy więc do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, między innymi poprzez zapoznanie rodziców z systemem motywacyjnym. Nasze założenia w tym obszarze realizujemy poprzez organizowanie zebrań grupowych, konsultacji indywidualnych czy rozmów doraźnych. Ponadto angażujemy rodziców w przygotowania uroczystości przedszkolnych ( np. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, zakończenie roku najstarszej grupy), imprez środowiskowych (festyny rodzinne), zajęć otwartych oraz konkursów organizowanych na terenie miasta Będzina. Rodzice zarówno uczestniczą w ogólnych zajęciach otwartych, jak i są zapraszani indywidualnie na zajęcia tematyczne. Dzięki owocnej współpracy, obopólnemu zaufaniu i wzajemnemu szacunkowi możemy również liczyć na pomoc rodziców w organizowaniu kiermaszów świątecznych.
Nasze działania podążają w kierunku zagwarantowania wychowankom potrzeby bezpieczeństwa, która z pewnością jest potrzebą fundamentalną dla optymalnego rozwoju dziecka. Już sama baza lokalowa zapewnia poczucie bezpieczeństwa - wszystkie sale i pomieszczenia sanitarne znajdują się na jednym poziomie. Sale są przytulne, ciepłe i kolorowe, co sprawia, że dzieci chętnie w nich przebywają. Duża przestrzeń ogrodu przedszkolnego zachęca do zabaw ruchowych. Aktywne spędzanie czasu jest gwarancją odpowiedniej higieny układu nerwowego. Obie te przestrzenie - wewnątrz i na zewnątrz przedszkola - staramy zagospodarować się tak, aby dziecko czuło się i bezpieczne i szczęśliwe.
W ramach akcji "Bezpieczne Przedszkole" nasza placówka jest organizatorem finału konkursu "Bezpieczne Przedszkole".
Jednym z ważniejszych zadań przedszkola jest dążenie do harmonijnego rozwoju każdego wychowanka. Wiąże się to z takim przygotowaniem dzieci do szkoły, aby mogły odnosić sukcesy w edukacji szkolnej, radziły sobie w trudnych sytuacjach i umiały rozwiązywać problemy. Dlatego nasze działania polegają na tworzeniu warunków do rozwoju aktywności dziecka - każdego dziecka. Każdy z naszych przedszkolaków jest indywidualnością, dlatego wachlarz podejmowanych przez nas działań jest szeroki, aby móc dotrzeć do potrzeb poszczególnych dzieci. Ułatwiamy dzieciom poznanie siebie i swoich możliwości, staramy się uwrażliwiać je na potrzeby innych, kształtujemy ich szacunek do odrębności własnej i innych, wzmacniamy ich wiarę w siebie oraz dajemy radość z poczucia sprawstwa poprzez udział w różnorodnych konkursach, projektach i akcjach charytatywnych.
Nasi wychowankowie brali udział w ostatnim czasie w następujących konkursach:
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny "Złota Jesień" - organizator: Przedszkole Publiczne w Rogowie
 • Jesienny konkurs plastyczny "Czym pachnie jesień?" - organizator: Przedszkole Miejskie nr 13 w Będzinie
 • Konkurs plastyczny "Wysyłamy świąteczne życzenia"- organizator: Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka w Katowicach/ filia Będzin
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny "Wiosenna łąka" - organizator: Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie
 • międzyprzedszkolny konkurs recytatorski "Wierszobranie" - organizator: Miejskie Przedszkole nr 5 w Będzinie
 • konkurs plastyczny „Piękne są nasze barwy ojczyste'' - organizatorzy: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Będzinie
 • ogólnopolski konkurs plastyczny "Mój własny anioł" - organizator: Przedszkole Miejskie nr 11 w Będzinie
 • Miejski Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Kolorowe Nutki” - organizator: Przedszkole Miejskie nr 15 w Będzinie
 • Przegląd Małych Form Scenicznych w Będzinie.
Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w projektach ekologicznych pod nazwą "Odpadów mniej - środowisku lżej" i "Ekologia łatwa rzecz - segregować musisz chcieć" organizowanych przez RECYKLING WOJKOWICE Sp. z o.o. zbierając makulaturę i inne odpady.
Współpracując z Fundacją "Kasperek" zbieramy fundusze na zakup wózków inwalidzkich gromadząc nakrętki od butelek. Organizujemy paczki z artykułami papierniczymi dla dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie.
Nasze przedszkole brało udział w akcji "Pełna miska dla schroniska", zbierając karmę i inne niezbędne rzeczy dla zwierząt ze schroniska. Przystąpiliśmy również do konkursu "Zbieramy żołędzie" mającego na celu zgromadzenie jak największej ilości żołędzi dla mieszkających w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym bizonów, jeleni i danieli.
Bierzemy udział w różnorodnych imprezach na terenie naszego miasta, m.in. w Będzińskich Mikołajkach, Będzińskim Powitaniu Wiosny, corocznej akcji "Sprzątanie Świata".
Na terenie naszej placówki oprócz wspomnianego finału konkursu "Bezpieczne Przedszkole" organizowany jest także od kilku lat międzyprzedszkolny konkurs plastyczny "Mój miś" połączony z uroczystymi obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia.
W naszym przedszkolu nie ma dzieci anonimowych, każde dziecko jest rozpoznawalne przez wszystkich pracowników przedszkola.
Promujemy wartości wychowania przedszkolnego nie tylko wśród rodziców, ich upowszechnianie ma miejsce również w szerszym aspekcie - aspekcie środowiska lokalnego.
Współpracujemy instytucjami użyteczności publicznej tj.:
 • Powiatowa Komenda Policji w Będzinie
 • Straż Miejska w Będzinie
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, filia w Będzinie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Będzinie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Państwowa Straż Pożarna w Będzinie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie
 • Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 • Placówki oświatowe na terenie miasta Będzina ( przedszkola, szkoły podstawowe)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
 • Teatr Gong z Częstochowy
 • Teatr "Skrzat" z Krakowa
 • Fundacja "Kasperek".
Współpraca z w/w instytucjami daje naszym przedszkolakom możliwość poznania ciekawych miejsc i zawodów, wpływa korzystnie na ich rozwój i uspołecznienie. Dzieci stają się otwarte i samodzielne, a to umiejętności nie do przecenienia w dalszych etapach ich edukacji.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym ma nie tylko wymiar instytucjonalny, ale również jednostkowy, naszą placówkę odwiedzają interesujący ludzie (np. poeta Władysław Śliwoń, zaprzyjaźnieni stomatolodzy, lekarze i fryzjerzy, górnik). Przedszkolaki odwiedzają też różne miejsca, pogłębiają swoją wiedzę, doświadczają bogatych przeżyć (odwiedziliśmy m.in. urząd pocztowy, urząd miejski, pracownię krawiecką, kwiaciarnię, Cepelię, będziński zamek, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Egzotarium w Sosnowcu, Nadleśnictwo w Siewierzu).
Podejmowane w naszym przedszkolu działania rozwijają u dzieci kreatywne myślenie, pogłębiają ich wiedzę, są źródłem radości, uczą współdziałania w zespole, dostarczają okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych, takich jak tolerancja, życzliwość, empatia.
Świadomi tego, że każde dziecko jest indywidualnością staramy się wspierać każdego naszego wychowanka, aby zoptymalizować jego osiągnięcia i wyeliminować ewentualne deficyty rozwojowe.      Nauczyciele w tym celu przeprowadzają systematycznie w swoich grupach obserwację lub diagnozę. Ponadto w naszym przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby psychofizyczne dzieci poprzez wywiady z rodzicami, zapoznanie z ewentualnymi orzeczeniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dzieci z wadami wymowy mają możliwość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych z logopedą na terenie placówki. Wychowankowie z orzeczeniem wad nieprawidłowej postawy biorą udział w zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej prowadzonych przez specjalistę w naszym przedszkolu. W uzasadnionych przypadkach nauczyciele wskazują rodzicom możliwość pomocy poza naszą placówką u określonego specjalisty.

 

Odsłony: 10670